Layka DAO, Türkiye’de blokzincir ve Web 3.0 farkındalığını arttırmayı ve bu alanda değer üretmeyi isteyen bireyleri ve projeleri bir araya getiren ve gelişimlerini destekleyen merkeziyetsiz otonom çatı yapıdır.

Vizyon:

Parlak blokzincir girişimcileri için ilham verici merkeziyetsiz bir platform sağlamak.

Misyon:

Spekülasyondan uzak, yalın ve ilham veren içeriklerle blokzincir okur yazarlığını arttırmak. Hayallerini hayata geçirmek isteyen parlak girişimcilere ihtiyaç duydukları platformu sağlayan merkeziyetsiz yapı olmak.

Değerler:

👉 Merak ediyoruz

👉 En değerli şeyin bilgi olduğuna inanıyoruz

👉 Bilginin paylaştıkça büyüdüğüne inanıyoruz.

👉 Şeffaflığa da, mahretmiyete de önem veriyoruz

👉 Çok sesliliğin zenginliğimiz olduğunu düşünüyoruz.

👉 Eşitlik ve adaleti ana değerlerimizden sayıyoruz.

👉 İnisiyatif almanın ödüllendirilmesini savunuyoruz.

👉 Saygının ilişkilerde anahtar olduğunu biliyoruz.

👉 Birlik (topluluk) olmanın gücüne inanıyoruz.

👉 Eğitim ile çok şeyin değişeceğini biliyoruz.

👉 Toplumda farkındalık yaratmak istiyoruz

Bunlar topluluğumuzun benimsediği değerlerimiz, bizim kültürümüz. Bu kültürü yaşatmak ve yaymak da bizim görevimiz

Motto:

Hızlı gitmek istiyorsan yalnız, uzağa gitmek istiyorsan birlikte git.